Geloofsvorming

Op donderdag 1 juli 2021 mocht ik namens katholiek Amsterdam deelnemen aan een online gebedsdienst voor de stad Amsterdam. Vertegenwoordigers van vele kerkgemeenschappen in Amsterdam hebben gebeden voor de bewoners van Amsterdam in deze fase van de pandemie. Mij was gevraagd te bidden voor mensen die lijden onder de gevolgen van mensenhandel, slavernij, verslaving, prostitutie. Hieronder vindt u het gebed dat ik heb uitgesproken.

pastoor Nico van der Peet

 

Wij danken en prijzen U, Heer onze God, voor het leven dat wij uit uw hand mogen ontvangen en voor uw verlossingswerk in Jezus uw Zoon. Wij danken U dat U ons deze aarde heeft gegeven met al wat zij bevat. Wij danken U voor uw toekomst, uw stad van vrede waarheen U ons uitnodigt en roept. Wij danken U voor deze stad met al haar mooie kanten, haar vriendelijke, dienstbare mensen.

Op deze eerste juli gedenken wij ook een van de duistere kanten van onze stad en haar geschiedenis. Wij zien onder ogen dat vroegere generaties in weerloze mensen hebben gehandeld, hen als scheepswaar hebben versleept, uitgebuit, zichzelf hebben verrijkt, dure huizen hebben gebouwd over de ruggen van uit hun huis en haard geroofde mensen. Wij bidden U dat wij, nazaten van slavenhouders en tot slaaf gemaakten en nazaten van mensen die het lieten gebeuren, elkaar in de ogen zien, elkaar respectvol en met liefde spreken en ontmoeten; dat wij samen gaan bouwen aan een stad met fundamenten, waar gerechtigheid en vrede elkaar omhelzen.

Wij zien onder ogen dat achter ramen van deze stad vrouwen en mannen zitten die onvrij zijn, vernederd, gebruikt, aan wie wordt verdiend. Wij bidden voor onszelf en onze stadgenoten dat wij tot bekering komen, dat wij andere wegen leren gaan; dat wij dit onrecht van mensenhandel, drugshandel en prostitutie niet in stand houden door ons gedrag, ons genot, openlijk of stiekem gezocht.

Wij bidden om inzicht en bekering voor wie de stad besturen en voor alle kiezers: dat zij niet modieus of politiek correct de andere kant op kijken, maar zien in de ogen en de geschonden gezichten van vernederde vrouwen en mannen: zij die het ondergaan en zij die het door hun gedrag in stand houden.

Wij bidden U dat wij ons verlangen, ons begeren leren richten op wat mensen hun waardigheid teruggeeft: goede hulpverlening, het koesteren van vriendschappen, van onderlinge trouw en liefde, het waarderen en beschermen van het huwelijk, de hernieuwde navolging van Christus de Bruidegom die Zich ten einde toe uit liefde voor zijn Bruid, Jeruzalem, zijn volk, zijn Kerk heeft gegeven. Hij die met U leeft en ons roept naar uw Stad van vrede, uw nieuw Jeruzalem, waar alle leed en geleden en alle kwaad vergeten.


Dopen

Als u uw kind wil dopen meld u dan aan via de doopformulier.

Er zal dan contact met u worden opgenomen.


Heilig Vormsel

Ben je 14 jaar of ouder?

Wil je graag het sacrament van het heilig Vormsel ontvangen?

Vul dan het Vormselformulier in. Als we je aanvraag binnen hebben zal er contact met je opgenomen wordenEerste Heilige Communie

Eens per jaar start het programma voor de Eerste Communicanten. 

De voorbereiding op de 1ste communie begint met het bijwonen van de Familieclub en de gezinsviering op de laatste zaterdag van de maand.

 

Verder zijn er op 4 zaterdagen van 10.00 tot 13.15 uur, specifieke voorbereidingen op de 1ste communie. Aan de hand een werkboek worden door ouders en kinderen aan het programma gewerkt. Dit gebeurt deels gezamenlijk en deels apart. Daarna is er een korte slotviering. De bijeenkomsten worden afgesloten met een maaltijd, die de eerste keer door de werkgroep wordt verzorgd en daarna in samenwerking met ouders.

 

Deze voorbereidingen vinden plaats in de Nieuwe Augustinus, Kamperfoelieweg 211.

 

U kunt uw zoon/dochter opgeven via het formulier 'Eerste Heilige Communie'.

Er zal dan contact met u worden opgenomen.