Bestuur


Bestuursvergadering:

Voorzitter: Pastoor Nico van der Peet

Vice-voorzitter:De Heer Jaap Leijen

Secretaris: Erik Heringa

Penningmeester: De heer Henk Verberne

Lid: Mevrouw Suzan Sutrisno

Lid: Mevrouw Esther Felix


Als parochie van de H. Augustinus Amsterdam-Noord volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl

Dit beleid is via de volgende link te bekijken:

https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie -voor-bisdomparochie/preventiebeleid