Liturgisch rooster


Van dinsdag tot en met vrijdag is er een eucharistieviering of soms een viering van woord, gebed en communie in de grote kerkruimte. 

Aanvang 12.00 uur.

 

Iedere zondag is er een eucharistieviering om 10.15 uur. I.v.m. de coronamaatregelen dient u zich voor deze viering op te geven .

Meer informatie m.b.t. het bijwonen van de eucharistieviering op zondag vindt u hier.


Zondag 25 juli, 10.15 uur

Eucharistieviering

Voorganger:
p. N. van der Peet


Zondag 01 augustus, 10.15 uur

Eucharistieviering

Voorganger:
p. N. van der PeetWoensdag 04 augustus, 19.00 uur

Vespers

Voorganger:
p. N. van der Peet


Zondag 08 augustus, 10.15 uur

Eucharistieviering

Voorganger:
p. N. van der PeetZondag 15 augustus, 10.15 uur

Maria ten hemelopneming

Eucharistieviering

Voorganger:
p. N. van der Peet


Zondag 22 augustus, 10.15 uur

Eucharistieviering

Voorganger:
p. N. van der Peet

 Zondag 29 augustus, 10.15 uur

Eucharistieviering

Voorganger:
p. N. van der Peet