Kerkbijdragen


Wij doen onder het motto “Geef voor je kerk” een beroep op uw financiële solidariteit met onze kerk.  Waarschijnlijk denkt u ook aan het begin van het nieuwe jaar: “Alles is weer duurder geworden”.  Dat geldt ook voor onze kerk. Naast de normale prijsstijgingen voor energie, verzekeringen en andere uitgaven krijgen we dit jaar te maken met een verhoging van het btw-tarief. Dat lijkt een geringe stijging, van 6 naar 9 %. Maar op de totale uitgaven maakt zo een verhoging wel degelijk uit. U heeft misschien ook al gemerkt, dat de energieprijzen gaan stijgen. Ook wij zullen komend jaar behoorlijk meer geld moeten uitgeven aan energiekosten.

Wij doen dan ook dit jaar weer een hartstochtelijk beroep op uw steun voor onze kerk en onze parochie. Die steun van iedereen is hard nodig om het gebouw te onderhouden en de vele  activiteiten, die in onze kerk plaatsvinden, te ondersteunen. Als uw parochie en uw kerk u iets waard zijn, steun dan van harte. Of als u ons al steunt, verhoog dan, als het kan, uw bijdrage. Dan kan de kerk in Amsterdam Noord ook in de toekomst een plaats innemen in onze wijken en ons stadsdeel. Geef om uw kerk en geef voor uw kerk!!

 

NL 62 INGB 0008 6652 72 tnv R. K. Parochie Amsterdam-Noord

 

ANBI

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht. Het bisdom heeft de benodigde gegevens 

gepubliceerd op een landelijke ANBI-site van de Rooms-Katholieke Kerk.

De site voor onze parochie is https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA589

Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nlWerkgroep financiën

 

In onze parochie is een aantal werkgroepen werkzaam die er voor zorgen dat de parochie goed kan functioneren. B.v.: werkgroep interieurverzorging, bloemengroep, kosters, charitas, enz.

Zo is er ook de werkgroep financiën.

Dit zijn de taken en de doelstellingen van deze werkgroep:

·      Zorgen voor voldoende inkomsten voor de parochie via de vaste kerkbijdrage van elke parochiaan.

·      Het voorbereiden van de actie Kerkbalans en de uitvoering hiervan in de maand  januari van elk jaar.

Nog geen deelnemer aan de actie Kerkbalans ? Doe het dan nu !!

Dit kan heel eenvoudig: In de Parasol staat achteraan het bankrekeningnummer van de parochie.

Hier kunt u uw periodieke bijdrage of eenmalig op overmaken.

Uw parochie is u er dankbaar voor !

·      De “veegactie”, in september: parochianen aanschrijven die nog geen bijdrage hebben gedaan.

·      parochianen aanschrijven over de bijdrage in de kosten voor het parochieblad “Parasol”.

·      Overleg voeren met de penningmeester over genoemde activiteiten.

Zoals u ziet voldoende werk voor de leden van deze werkgroep.

Wij hopen dat wij met dit schrijven u een inzicht hebben gegeven in het doen en laten van de werkgroep financiën.