Kerkbijdragen


Beste parochiaan,

 

Zoals elk jaar vindt u bij deze Parasol een folder over de Actie Kerkbalans in de maand januari.

Tijdens deze actie wordt nog eens de schijnwerper gericht op de financiën van de parochie.

Onze parochie is volledig afhankelijk van giften van de parochianen. Er zijn geen andere bronnen van inkomsten.

 

Voor velen zijn het afgelopen jaar de kosten omhooggegaan; dat geldt voor onze parochianen, maar ook voor de parochie zelf.

Niet alleen de kosten voor de energie zijn drastisch gestegen, maar ook die voor het onderhoud van het gebouw en voor de aanschaf van bijvoorbeeld papier en kaarsen. Daarbij hebben we uiteraard niet bezuinigd op de koffie en koekjes!

 

Al met al kunnen wij uw gift goed gebruiken.

Ons doel hiermee is om de parochie draaiend te houden en iedereen te verwelkomen met een kop koffie in een warm en onderhouden gebouw.

Als parochie spelen we een rol in de samenleving van Amsterdam-Noord en omstreken.

 

Onze gemeenschap deelt geloof, geluk en zorgen met elkaar. Dit geeft onder andere kracht, saamhorigheid en plezier! Met uw financiële hulp kunnen wij ervoor zorgen dat dit gefaciliteerd blijft.

 

Tot aan 2022 was u de acceptgirokaart gewend; deze is vervangen door een QR-code.

 

Deze code is te vinden op de folder van Actie Kerkbalans.

Mocht u niet de middelen hebben om deze QR-code te gebruiken (via een smartphone), dan is overmaken uiteraard nog een optie!

Dit kan door middel van de bekende overschrijfkaart en/of internetbankieren. Ons rekeningnummer vindt u op de folder, naast de QR-code.

 

Alvast hartelijk dank!


ANBI

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht. Het bisdom heeft de benodigde gegevens 

gepubliceerd op een landelijke ANBI-site van de Rooms-Katholieke Kerk.

De site voor onze parochie is https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA589

 

Voor het invullen van de aftrekpost giften op uw belastingformulier is het nuttig te weten dat onze parochie is vermeld onder:

Parochie H. Augustinus en het RSIN nummer is 824 108 450

Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nlWerkgroep financiën

 

In onze parochie is een aantal werkgroepen werkzaam die er voor zorgen dat de parochie goed kan functioneren. B.v.: werkgroep interieurverzorging, bloemengroep, kosters, charitas, enz.

Zo is er ook de werkgroep financiën.

Dit zijn de taken en de doelstellingen van deze werkgroep:

·      Zorgen voor voldoende inkomsten voor de parochie via de vaste kerkbijdrage van elke parochiaan.

·      Het voorbereiden van de actie Kerkbalans en de uitvoering hiervan in de maand  januari van elk jaar.

Nog geen deelnemer aan de actie Kerkbalans ? Doe het dan nu !!

Dit kan heel eenvoudig: In de Parasol staat achteraan het bankrekeningnummer van de parochie.

Hier kunt u uw periodieke bijdrage of eenmalig op overmaken.

Uw parochie is u er dankbaar voor !

·      De “veegactie”, in september: parochianen aanschrijven die nog geen bijdrage hebben gedaan.

·      parochianen aanschrijven over de bijdrage in de kosten voor het parochieblad “Parasol”.

·      Overleg voeren met de penningmeester over genoemde activiteiten.

Zoals u ziet voldoende werk voor de leden van deze werkgroep.

Wij hopen dat wij met dit schrijven u een inzicht hebben gegeven in het doen en laten van de werkgroep financiën.