Kerkbijdragen


ACTIE KERKBALANS 2023

 

Aan het begin van het kalenderjaar vraagt uw kerk een extra bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans, onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

De kerk van vandaag is de kerk die te maken heeft met het herstel na het coronavirus. De vieringen kunnen weer onbeperkt bezocht worden, veel activiteiten zijn weer op gang gekomen, er zijn veranderingen in gang gezet door onze nieuwe pastoor Nico. Regelmatig krijgen de kinderen aandacht in de vieringen, aangespoord en begeleid door onze diaken René. We hopen dat de katholieke kerk in Amsterdam-Noord een centrum van activiteiten blijft en wordt. Ook de opbrengsten van de collectes komen langzaam weer op vóór-corona-niveau. Dat is ook wel nodig, want onze kerk heeft te maken met een stijging van kosten. Het gaat niet alleen om de energiekosten, maar ook de kaarsen, het drukken van de misboekjes, het verzorgen van Parasol, het onderhoud van het kerkgebouw: alles wordt duurder!

 

Daarom beveel ik de actie Kerkbalans ook dit jaar weer bij u aan.

U mist misschien de bekende acceptgirokaart. Die wordt in de loop van 2023 door de banken afgeschaft. Daarvoor in de plaats treft u hier en op de folder van Actie Kerkbalans een QR-code. Heeft u hiervoor niet een geschikte smartphone, dan kunt u ook op de ‘ouderwetse’ manier geld overmaken door een overschrijfkaart of internetbankieren (IBAN: NL62 INGB 0008 665 272 T.n.v. R.K. Parochie Amsterdam-Noord) te gebruiken.

U kunt hierboven een betaallink vinden onder de knop ‘Steun ons met uw bijdrage, met één klik op deze knop’.

 

U merkt het: ook onze kerk gaat met de tijd mee!

Genoeg mogelijkheden om uw kerk financieel te ondersteunen:

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 


ANBI

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht. Het bisdom heeft de benodigde gegevens 

gepubliceerd op een landelijke ANBI-site van de Rooms-Katholieke Kerk.

De site voor onze parochie is https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA589

 

Voor het invullen van de aftrekpost giften op uw belastingformulier is het nuttig te weten dat onze parochie is vermeld onder:

Parochie H. Augustinus en het RSIN nummer is 824 108 450

Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nlWerkgroep financiën

 

In onze parochie is een aantal werkgroepen werkzaam die er voor zorgen dat de parochie goed kan functioneren. B.v.: werkgroep interieurverzorging, bloemengroep, kosters, charitas, enz.

Zo is er ook de werkgroep financiën.

Dit zijn de taken en de doelstellingen van deze werkgroep:

·      Zorgen voor voldoende inkomsten voor de parochie via de vaste kerkbijdrage van elke parochiaan.

·      Het voorbereiden van de actie Kerkbalans en de uitvoering hiervan in de maand  januari van elk jaar.

Nog geen deelnemer aan de actie Kerkbalans ? Doe het dan nu !!

Dit kan heel eenvoudig: In de Parasol staat achteraan het bankrekeningnummer van de parochie.

Hier kunt u uw periodieke bijdrage of eenmalig op overmaken.

Uw parochie is u er dankbaar voor !

·      De “veegactie”, in september: parochianen aanschrijven die nog geen bijdrage hebben gedaan.

·      parochianen aanschrijven over de bijdrage in de kosten voor het parochieblad “Parasol”.

·      Overleg voeren met de penningmeester over genoemde activiteiten.

Zoals u ziet voldoende werk voor de leden van deze werkgroep.

Wij hopen dat wij met dit schrijven u een inzicht hebben gegeven in het doen en laten van de werkgroep financiën.