De kerk huren als filmlocatie of concertzaal

De Nieuwe Augustinuskerk kan worden gebruikt voor het maken van filmopnames en voor een muziekuitvoering. De kerk biedt uitstekende faciliteiten, is goed bereikbaar met OV en de auto, heeft een zeer goede akoestiek en is voor een betaalbaar bedrag te huur.

Je bent van harte welkom om de kerkzaal en het pastoraal centrum een keer te bezoeken om een kijkje te nemen. Neem daarvoor contact op met het pastoraalcentrum via pastoraalcentrum@denieuweaugustinus.nl.

 

Voorwaarden voor gebruik

Aan het niet-kerkelijke gebruik van de kerk zijn voorwaarden verbonden. Het gebruik mag niet in strijd zijn met de wet, beschadigend zijn voor het katholieke geloof of de waardigheid van de gewijde ruimte aantasten. Dit wordt op voorhand getoetst en besproken met de huurder.

 

Kosten voor gebruik 

Stuur je aanvraag naar pastoraalcentrum@denieuweaugustinus.nl en we zullen je een passend voorstel doen, al moet het gebruik nog wel getoetst worden aan de daarvoor geldende voorwaarden. Dit zal in een gesprek nader met je worden besproken.