Welkom

Op deze website vindt u gevarieerde informatie over de rooms-katholieke parochie van de heilige Augustinus in Amsterdam – Noord.

Naast de liturgie, Eucharistie en gebed, zijn er talloze activiteiten van allerlei aard. Er is van alles te doen, te leren, te ontdekken, in grote of kleine groepen, voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Iedereen is van harte welkom.


Mededeling 

Aanstaande woensdag, 8 december, vervalt de viering van 12.00 uur.

De pastoor neemt die dag deel aan de viering in de Abdij van Egmond, waarin onze oud-parochiaan en acoliet, Patrick Deschamps, broeder Columba,

zijn eeuwige geloften als monnik aflegt.

 

Zoals bekend vervallen de Nachtmissen op 24 december i.v.m. de coranasituatie en de door de overheid en de bisschoppen getroffen maatregelen.

Op zaterdag 25 december zijn er twee Dagmissen: 10.15 uur en 13.00 uur.

 

Volgende zondag, 12 december en zondag 19 december kunt u een gratis toegangskaart afhalen na de zondagsmis, in de kerk.

Dit is de enige manier om een kaart te verkrijgen.

Reservering per telefoon of e-mail is niet mogelijk.

 

In verband met de anderhalve meter-regeling zijn er per eucharistieviering 60 kaarten beschikbaar; koorleden, misdienaars, koster en voorgangers niet meegerekend.

 

Op vrijdag 24 december zal er een gezinsviering worden gehouden. Aanvang: 15.30 uur.

Aanmelding en kaarten zijn niet nodig.

Deze viering is in verband met de helaas beperkte ruimte alleen bestemd voor kinderen en hun ouders.


Kerstconcert, 11 december 2021

Entreekaarten voor het kerstconcert zijn te koop aan de ingang.

Volwassenen: €10,-- 
Kinderen: €5,-- 

Inloop vanaf: 14.00 uur.

 

Aanvang van het concert: 14.30 uur

 

Zang: Rachel Guertin-Lambertson

Viool: Lisette Carlebur 

Orgel: Víctor Baena 

Muziek van o.a.: Bach, Praetorius, Gruber en Vivaldi

 


Adventsactie: Gezonde start voor moeder en kind

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
Klik hier om verder te lezenVieringen

In De Nieuwe Augustinus is er iedere dinsdag t/m vrijdag om 12.00 uur een viering.

 

Daarnaast vindt er iedere zondag om 10.15 uur een viering plaats.

 

 


Geloofsvorming

Binnen de parochie vinden diverse projecten plaats met betrekking tot geloofsvorming voor verschillende doelgroepen. Voor jong en oud zijn er cursussen, bijeenkomsten en middagen waarbij geloofsvorming centraal staat.


Caritas

Binnen de parochie kennen wij twee soorten Caritas.

Zo is er de:

- Parochiele Caritas instelling

- Regionale Missie OntwikkelingKerkbijdrage

De kerk kan het financieel niet alleen.

Via Kerkbalans kunt u een vrijwillige bijdrage storten om mee te helpen aan het onderhoud en de kosten.


Livestream

Iedere zondagochtend om 10.15 uur kunt de eucharistieviering in De Nieuwe Augustinuskerk live volgen via onze livestream.

 

 


Contact

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van het Pastoraal Centrum, bezoekt u de pagina 'Contact'.