Welkom

Op deze website vindt u gevarieerde informatie over de rooms-katholieke parochie van de heilige Augustinus in Amsterdam – Noord.

Naast de liturgie, Eucharistie en gebed, zijn er talloze activiteiten van allerlei aard. Er is van alles te doen, te leren, te ontdekken, in grote of kleine groepen, voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Iedereen is van harte welkom.


 

 

Hervatting van de openbare Liturgie

in De Nieuwe Augustinus, vanaf zondag 7 juni.

 

Op grond van de maatregelen van de regering hebben de bisschoppen besloten de openbare viering van de liturgie vanaf 1 juni te hervatten in aanwezigheid van maximaal 30 gelovigen.

 

Op zondag 7 juni , 11.00 uur vindt de eerste openbare eucharistieviering plaats in onze parochiekerk.

Van harte welkom! Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan svp niet aan*.

Reservering is voorlopig verplicht.

 

Als u wilt deelnemen kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar het pastoraal centrum: pastoraalcentrum@hotmail.com

Vermeld daarin duidelijk uw naam.

 

U kunt zich vanaf zondag 31 mei, 12.30 uur opgeven tot uiterlijk donderdag 4 juni, 18.00 uur.

Wie het eerst komt…

Op vrijdag 5 juni ontvangt u ter bevestiging een email waarin u wordt meegedeeld of u kunt deelnemen of dat u nog even moet wachten.

 

Mochten u al dertig personen zijn voorgegaan dan wordt uw naam op de lijst geplaatst voor de volgende zondag.

 

Voorlopig zal de zaterdagavondmis niet worden hervat.

De enige openbare viering is op zondag, 11.00 uur.

Omdat slechts dertig personen deze viering kunnen bijwonen zal deze worden doorgegeven via de livestream.

 

Zie hier de tekst van alle maatregelen van de Nederlandse bisschoppen op de site van het bisdom Haarlem-Amsterdam

 

*) Het is belangrijk u te houden aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. Bij gezondheidsklachten zoals koorts, hoesten, verkoudheid of keelpijn blijft u thuis. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts (38 graden Celsius of hoger) dan blijven ook gezinsleden thuis. Heeft u een kwetsbare gezondheid wees dan extra voorzichtig. Voor algemene vragen over het corona virus zie de websites www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl.

Ook in het kerkgebouw zijn een aantal belangrijke maatregelen genomen.

 

Rozenkransgebed

Iedere woensdagavond in de maand mei, om 19.00 uur, kunt u via de livestream meebidden met het rozenkransgebed. 

Op dringend verzoek van paus Franciscus bidden we in deze Mariamaand Mei om bevrijding uit de corona-pandemie.

 

Parochiële mededelingen

Voor de parochiële mededelingen, klik hier.

 

Opening van de kerk

Elke zaterdag van 18.30 uur tot 19.30 uur en elke zondag van 9.30 uur tot 11.00 uur geopend is voor individueel gebed.

 

Telefonisch spreekuur

Van maandag tot en met vrijdag is er dagelijks van 10.00 uur tot 11.00 uur een telefonisch spreekuur.

Ook na de viering op zondag is er telefonisch spreekuur van 12.30 uur tot 13.30 uur

 

Livestream

Via deze livestream kunt u op zondagochtend om 11.15 uur de besloten viering in de Nieuwe Augustinus live volgen.

Voor de livestream: klik hier.

 

8 tips  om de Eucharistieviering via het scherm mee te vieren.

Volgt u de Eucharistieviering via de Livestream of kijkt u de Eucharistieviering terug? Dan vindt u hier 8 tips om de Eucharistieviering via het scherm mee te vieren.

 

Mini-Levensgebed voor gezinnen:

Met dit mini-levensgebed kijk je als gezin met een blik van dankbaarheid terug op de dag. Wat was er positief en wat was moeilijk? Zo kan je samen iets van God op het spoor komen in je dag.

Klik hier om verder te lezen: https://www.jezuieten.org/nieuws/mini-levensgebed-voor-gezinnen/


Vieringen

In De Nieuwe Augustinus is er iedere dinsdag t/m vrijdag om 11.30 uur een viering in de kapel.

 

Daarnaast vindt er iedere zaterdag om 19.00 uur en zondag om

10.15 uur een viering plaats.

Een overzicht van alle vieringen vindt u op de pagina.


Geloofsvorming

Binnen de parochie vinden diverse projecten plaats met betrekking tot geloofsvorming voor verschillende doelgroepen. Voor jong en oud zijn er cursussen, bijeenkomsten en middagen waarbij geloofsvorming centraal staat.


Caritas

Binnen de parochie kennen wij twee soorten Caritas.

Zo is er de:

- Parochiele Caritas instelling

- Regionale Missie OntwikkelingKerkbijdrage

De kerk kan het financieel niet alleen.

Via Kerkbalans kunt u een vrijwillige bijdrage storten om mee te helpen aan het onderhoud en de kosten.


Livestream

Tijdelijk kunt u op zondagochtend om 11.15 uur de eucharistieviering in De Nieuwe Augustinuskerk live volgen via onze livestream.

 

 


Contact

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van het Pastoraal Centrum, bezoekt u de pagina 'Contact'.