Voorbereiding op het Heilig Doopsel

Wat gebeurt er in het heilig Doopsel?

Deze vraag staat centraal wanneer iemand zich aanmeld om gedoopt te worden.

In het heilig Doopsel word je kind van God en maak je deel uit van de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap wereldwijd. Het eerste is voor veel mensen wel duidelijk, het tweede tegenwoordig helaas niet gewoonlijk, terwijl de opname in de kerk ook een belangrijk gegeven is.

Tijdens de wekelijkse liturgie leer je, als kind van God, wie Hij voor jou is en kom je in contact met andere mensen met wie je het geloof viert. Wanneer je in onze parochie gedoopt wil worden zal daar een voorbereiding van drie maanden aan vooraf gaan.


Na het invullen van het doopformulier op de website wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, daarna volgt gedurende drie maanden de kennismaking met de geloofsgemeenschap door de vieringen op Zondag bij te wonen.

Na het doopvoorbereidingsgesprek word er een geschikte Zondag gekozen waarop het heilig doopsel in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap gevierd zal gaan worden.