Nieuws


Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander

 

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?


Vieringen

 

Van dinsdag tot en met vrijdag is er een eucharistieviering of soms een viering van woord, gebed en communie in de grote kerkruimte. 

Aanvang 12.00 uur.

 

Iedere zondag is er een eucharistieviering om 10.15 uur.

I.v.m. de coronamaatregelen dient u zich voor deze viering op te geven .

Meer informatie m.b.t. het bijwonen van de eucharistieviering op zondag vindt u hier.Corona en Voedselbank

 

Het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank, is in de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Daartegenover stond een drastische vermindering van het toeleveren van producten aan de voedselbank.

 

Hoe kunnen we helpen?

Komt u op zondag naar de kerk, breng dan wat levensmiddelen mee.

De medewerkers van de voedselbank komen graag de (volle!) kratten ophalen, zoals dit al jaren op zondagmorgen gebeurt.

 

Helpt u mee?