Regionale Missie Ontwikkeling

Halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw, als Amsterdam-Noord zich in een rap tempo uitbreidt, mensen uit de stad en de regio nieuwe woonwijken bevolken, worden parochies gesticht en verrijzen er nieuwe kerken. De veelal jonge bewoners met kinderen richten niet alleen hun aandacht en energie op school en sport, maar realiseren zich dat de wereld niet ophoudt boven ’t IJ. Onder de eerste nieuwe bewoners zijn mensen met visie die beseffen dat je – om de boodschap van Christus: ‘Vrede en Gerechtigheid’ uit te dragen – dáár met zijn allen voor moet gaan. Al in een vroeg stadium zoeken de jonge parochies van Ars en Salvator contact met de reeds bestaande: Augustinus, Rita, Stefanus en Sacrament.

Vervolgens volgt rond de eeuwwisseling een proces van eenwording, waarbij kerken noodgedwongen moeten fuseren omdat het kerkbezoek terugloopt. In dit verband is de RMO er terecht trots op, nu al meer dan veertig jaren regionaal samen te werken. Ook toen het moeilijker werd mensen te vinden voor de parochiële werkgroepen vonden de verschillende groepen steun bij elkaar. Nu maakt de werkgroep deel uit van de nieuw ontstane parochie De Nieuwe Augustinus en probeert de parochianen warm te krijgen voor projecten in de Derde Wereld.

 

 

De werkgroep heeft twee belangrijke taken:

1.     Werken aan bewustwording bij de parochianen ten aanzien van problemen in de Derde 

        Wereld.

2.     Het inzamelen van gelden voor missionaire acties.

 

Wat het eerste punt betreft: het is duidelijk dat de manier van leven in het Westen te maken heeft met de onderontwikkeling van de Derde Wereldlanden. De werkgroep probeert duidelijk te maken, dat leven vanuit het evangelie gevolgen heeft voor ons handelen in de wereld. Dit komt bijzonder tot uiting in de keuze van het Vastenaktieproject, dat in de Veertigdagentijd wordt ondersteund. Aan de hand van een concreet project in de Derde Wereld wordt duidelijk, dat de Vastentijd niet alleen een tijd van vasten en bidden is, maar ook een tijd om onze ogen te openen voor de nood in de wereld en dat vasten en bidden dan moeten leiden tot het geven van daadwerkelijke steun aan onze medemensen in ontwikkelingslanden.

Ieder jaar wordt gedurende de Veertigdagentijd voor het gekozen project aandacht gevraagd door middel van een groot artikel in Parasol en door aandacht in de zondagse vieringen.

In woord en gebed staan we zes weken stil bij de minder bedeelde medemens.

 

Maar niet alleen voor onze Vastenaktie wordt geld ingezameld. Eigenlijk zijn er het hele jaar door missionaire acties, die de aandacht van de missie- en ontwikkelingsgroep en de parochianen vragen:

  -   In de Veertigdagentijd onze grote Vastenaktie.

  -   Tijdens Pinksteren de Week voor de Nederlandse Missionaris.

  -   In augustus de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

  -   In oktober de Wereldmissiedag.

  -   In de Adventstijd de Bisschoppelijke Adventsactie.

 


MIVA-collecte 2020 : Medische zorg in Bangladesh voor Rohingya vluchtelingen

Normaal gesproken vindt in het weekend van 29 en 30 augustus de MIVA-collecte plaats in onze kerk. Of dat ook dit jaar weer mogelijk zal zijn, is nog niet duidelijk. We hopen natuurlijk dat eind augustus iedereen weer samen naar de kerk kan gaan, en anders op een andere manier de mis kan volgen.

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh.

 

Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit Bangladesh. Hij zet zich in voor de Rohingya, mensen die tijdens het conflict in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor deze vluchtelingen wil hij medische zorg beschikbaar maken. Een enorme opgave, gezien het grote aantal vluchtelingen.

 

Op een klein stuk land in Bangladesh op de grens van Myanmar leven bijna 1 miljoen Rohingya in een vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, hun huizen zijn platgebrand. Ze mogen Bangladesh niet verder in, terug naar Myanmar kunnen ze niet. Hun kleine huis in het kamp is gemaakt van rieten schuttingen, de regen houden ze tegen met zeil. Stelt u zich dat eens voor! Er is geen meubilair, de mensen slapen op de grond. Kinderen krijgen beperkt onderwijs.

Anwar vertelt: “In het begin was er nauwelijks iets in het Rohingya-kamp. De mensen hadden geen voedsel, geen onderdak en geen medische zorg. Nu hebben de internationale hulporganisaties hier een aantal kleine klinieken gebouwd. Nog veel te weinig voor het grote aantal vluchtelingen, en zonder vervoer niet bereikbaar voor deze mensen.”

Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken ruim 1.000.000 Rohingya’s de grens over. Verdreven door geweld. De meest vreselijke dingen hebben zij meegemaakt en gezien. Daar stonden ze, in onontgonnen gebied. Zonder onderdak en voedsel. Er kwam een uitbraak van mazelen en andere ziekten. Een ramp, want er was geen medische zorg. Er waren niet eens basisvoorzieningen.

Nu zijn er 34 kampen. In elk kamp wonen gemiddeld 50.000 mensen. In twee van deze kampen werkt de organisatie van Anwar. Dankzij de steun van onze donateurs heeft MIVA het afgelopen jaar al geholpen met één ambulance. Die brengt mensen uit het kamp naar de kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen zij eerste hulp, worden zwangere vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken niet de juiste zorg kunnen bieden, worden de mensen naar ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. Jouw bijdrage is voor hen van onschatbare waarde.

 

Anwar beschrijft een avond in het oogziekenhuis op 20 kilometer van het kamp: “Gisteravond kwam Rehan naar het oogziekenhuis. Een jongetje van pas drie jaar, samen met zijn vader. Een van zijn ogen is aangetast, voor het andere wordt gevreesd. Als er meteen vervoer naar het ziekenhuis was geweest, was zijn oog gespaard. Alleen een operatie kan zijn andere oog redden. Daarvoor moet hij naar India. Daar is de oogheelkunde veel beter. Tot die tijd draagt hij een zonnebrilletje, zodat hij minder last heeft van de zon.”

 

 

Geen ambulance, geen medische zorg. Het is de harde werkelijkheid voor de mensen in het vluchtelingenkamp. Anwar is al onze donateurs erg dankbaar. Nu kan hij voor ‘zijn mensen’ in het kamp het verschil maken. Gelukkig zijn er meer mensen als Anwar werkzaam in het kamp. Samen kunnen we ook hen helpen met een ambulance. Helpt u mee?

 

Naast de collecte in de kerk op 29 en 30 augustus kunt u uw gift ook overmaken op rekening:

 

 

NL 42 INGB 0000 0029 50  ten name van MIVA in Den Bosch.