Parochiële Caritas Instelling

Wie zijn wij?

Op 6 januari 2003 werd per bisschoppelijk decreet de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Rooms-Katholieke parochie van de H-Augustinus Amsterdam-Noord opgericht.

 

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H-Augustinusparochie in Amsterdam-Noord heeft een door het Bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd bestuur van zes vrijwillige leden.

Voorzitter: Marco

Penningmeester: Harry 

Secretaris: Frank

Bestuursleden: John, Sherly, Thijsje

 


Wat doen wij?

De PCI heeft als doelstelling om aandacht te schenken aan verschillende noden in de parochie en het ontwikkelen van diaconaal bewustzijn. Wij willen caritas (liefdadigheid) binnen de parochie een herkenbare plaats geven en actief dienen als een werkzaam instrument binnen de gemeenschap.

De activiteiten van de PCI omvatten het helpen van mensen in nood, zowel individuele hulpverlening als bijdragen aan diaconale groepen. 

Jaarlijks organiseren wij een Diaconaal Weekend, wij ondersteunen een ziekendag in de parochie.

Wij voorzien speciale attenties rond Kerst en Pasen voor mensen die extra aandacht verdienen binnen de parochie. Wij brengen hun in die tijd pakketten rond die gemaakt zijn door de Riki stichting.

 

De PCI werkt nauw samen met verschillende lokale organisaties, waaronder de Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, de Voedselbank Amsterdam-Noord, het Leefkringhuis te Amsterdam-Noord en de Stichting Doras.

 

De financiële uitgaven van de PCI variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden. Wij publiceren jaarlijks een beknopte financiële verantwoording in het parochieblad Parasol.


Hoe zouden jullie ons kunnen ondersteunen?

Op dit moment zijn wij op zoek naar enthousiaste individuen die ons willen ondersteunen tijdens de Dag van de Ontmoeting, dit zal rond oktober plaatsvinden. U kunt bijvoorbeeld bijdragen door te assisteren bij het bereiden van de maaltijden of het organiseren van activiteiten

 

We verwelkomen graag nieuwe betrokken leden, momenteel hebben wij een plek vrij voor een bestuurslid. Daarnaast kunt u ons helpen door een donatie te geven door een bedrag te sturen via onze rekening onder aan de website. Achter in de kerk staat ook een collectebus. Uw bijdrage is van harte welkom en maakt direct verschil in het leven van degenen die onze hulp nodig hebben.

 

Wilt u een steentje bijdragen, voelt u vrij om ons aan te spreken in de kerk of een e-mail te sturen voor meer informatie.

Het RSIN nummer  van de PCI H-Augustinusparochie is 824 108 474, 

Het bankrekeningnummer van deze PCI is NL 40 INGB 0004 9771 46.


De PCI H-Augustinusparochie Amsterdam-Noord is te bereiken via het:

Pastoraal Centrum, 

Kamperfoelieweg 209,

1032 HM Amsterdam, 

Telefoon: 020-6320726.

Email: PCI.Amsterdam.Noord@gmail.com